Σχετικά με την εφαρμογή-έργο ΒΕΡΟΗ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας δραστηριοποιείτε εδώ και πολλά χρόνια στον ευρύτερο πολιτιστικό τομέα στην Ημαθία και στα θέματα συγκέντρωσης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης υλικού προερχόμενου από διάφορους τομείς και φορείς. Το υλικό αυτό που εμπλουτίζεται συνεχώς περιλαμβάνεται στο ιδρυματικό αποθετήριο «ΜΕΔΟΥΣΑ» που δημιούργησε το  2008. Από το 2021 άρχισε και προχωράει με ταχείς ρυθμούς η μετάβαση και μετάπτωση όλου του υλικού σε μία νέα νέα ψηφιακή πλατφόρμα και ολοκληρώνεται η σύνδεσή της με τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτού του έργου και με τη χρηματοδότηση του ΥΠΠΟΑ στην πρόσκληση που αφορούσε δράσεις για τον ψηφιακό πολιτισμό η Βιβλιοθήκη ανέπτυξε την εφαρμογή ΒΕΡΟΗ. Με τη δράση αυτή αξιοποιήθηκε όλο το ψηφιακό υλικό του διεθνούς φήμης  Βεροιώτη καλλιτέχνη Ευθύμη (Μάκη) Βαρλάμη δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη της ιστοσελίδας να δεί το πολυδιάστατο έργο του καλλιτέχνη με έναν πρωτότυπο και πολύμορφο τρόπο.

Η μοναδικότητα βέβαια του καλλιτέχνη, που είναι και αυτονόητη, είναι από μόνη της μία προστιθέμενη αξία. Η μεγάλη όμως ιδιαιτερότητα αυτής της παρουσίασης έγκειται στο γεγονός ότι το συνολικό έργο του Βαρλάμη αναφέρεται σε όλες σχεδόν τις μορφές της τέχνης. Πρόκειται για έναν αναγεννησιακού τύπου σύγχρονο δημιουργό, που όταν συνδυαστεί και με την τεράστια παραγωγικότητά του, εντυπωσιάζει και δημιουργεί μία πολύτιμη πηγή γνώσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του έργου του, γι’ αυτό και φροντίσαμε να αποτυπωθούν  σε ηλεκτρονική μορφή πολλά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την κατεύθυνση. Το κυρίαρχο στοιχείο του Βαρλάμη είναι ο κοινωνικός προσανατολισμός της τέχνης του που φαίνεται καθαρά και στη θεματολογία των έργων και των εικαστικών του συλλογών. Το έργο του Βαρλάμη μπορεί και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα ηλικίας ή μόρφωσης και μεταφέρει πληροφορίες και αξίες που έχουν αφετηρία το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, τον ελληνικό πολιτισμό, και την πίστη στον Θεό. Η ποικιλία των στοιχείων που απαρτίζουν τη συνολική παρουσίαση (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο ήχου και εικόνας, διαδραστικές μέθοδοι) έχουν σαν σκοπό να κρατήσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη και να τον ερεθίσουν να συνεχίσει την έρευνα στη Μέδουσα, το ψηφιακό αποθετήριο της Βιβλιοθήκης.